• Podziały i rozgraniczenia nieruchomości (działek)
  • Wznowienia znaków granicznych
  • Mapy geodezyjne do wszystkich celów
  • Wytyczenia i inwentaryzacje budynków, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych i ciepłowniczych
  • Geodezyjna obsługa inwestycji